top of page

CSR

Invizibile dar esențiale,

țevile sunt integrate în orice construcție și reprezintă un factor crucial pentru un proiect de succes din toate punctele de vedere.

Un sistem de țevi care nu dă randament implică costuri enorme și rateuri în ceea ce privește apa de băut, pentru spălat sau chiar pentru încălzirea și răcirii căminului.

SUPRATHERM-PPR-CT-TEAVA-GRI43.jpg

La SupraTherm producem țevi care nu se deteriorează și cu cel mai mic impact posibil asupra mediului înconjurător: folosim PP-R, unul din cele mai longevive materiale din lume dar și unul cu inert din punct de vedere chimic.

Sistem de management integrat de calitate

mediu conform SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015 – sistem care ne ajută să:

Machine in Factory

menţinem funcţional Sistemul de Management Integrat al Calităţii și Mediului

Mediului la nivelul întregii structuri a societăţii, conform standardelor, sistem care asigură atingerea obiectivelor în domeniul calităţii și mediului și îmbunătăţirii continue a sistemului.

Industrial Building

îmbunătăţim continuu

Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu.

Men at Work

utilizăm sistemul de management pentru îmbunătăţirea continuă

a proceselor și implicit a produselor și serviciilor furnizate de SupraTherm clienţilor săi.

Business Meeting

asigurăm o comunicare continuă cu clienţii, cu autorităţile și cu publicul

și să analizăm informaţiile de feed-back pentru evaluarea satisfacţiei acestora.

Pentru a oferi cel mai bun rezultat final

al proiectelor în care suntem suport,

SupraTherm furnizează:

instruire

suport în inginerie

capacitatea de prefabricare

S-Logo.png

Directorul General al SupraTherm

își asumă întreaga responsabilitate pentru a face cunoscută, înţeleasă și aplicată politica firmei în domeniul calităţii și mediului.

Reservoir

În acest sens, Directorul General se angajează:

să aloce resursele umane și materiale pentru menţinerea Sistemului de Management Integrat al Calităţii și Mediului, în punerea în practică și respectarea manualului și a procedurilor calităţii și mediului;

să asigure disponibilitatea și deschiderea SupraTherm în vederea evaluării și îmbunătăţirii continue atăt a Sistemului de Management Integrat al Calităţii și Mediului căt și a Politicii de Calitate și Mediu promovate, în scopul de a se asigura că acestea acţionează în sensul dezvoltării companiei;

să transpună în practică această politică prin obiective ale calităţii și mediului concrete, specifice fiecărui nivel al companiei;

să urmarească în activitate, pentru realizarea obiectivelor politicii de mediu:

Prin intermediul acestui sistem

ne propunem următoarele direcţii de acţiune:

Contractors

controlul riscurilor
de mediu și al poluărilor accidentale;

identificarea și cunoașterea cerinţelor
exprimate și implicite ale clienţilor și îndeplinirea acestora;

instruirea și motivarea personalului
și participarea acestuia la realizarea obiectivelor calităţii ţintelor de mediu;

implicarea furnizorilor organizaţiei în respectarea Politicii referitoare la calitate – mediu,
astfel încȃt aceștia să cunoască și să respecte cerinţele noastre privind calitatea produselor și modul de menţinere sub control al aspectelor semnificative de mediu.

1

3

4

2

bottom of page